Broj pregledavanja: 3830

Volosko, Costabella excluzivno zemljište 100 m od mora

Građevinsko zemljište, Prodaja
Mjesto: Opatija, Volosko Ulica: Costabella Regija: Primorsko-goranska

595.000,00 € 425.000,00 € (3.159.122,75 kn)

ID: 472-1
  • Tip ponude: prodaja
  • Podtip nekretnine: Građevinsko zemljište
  • Cijena m²: 250,00 € | 1.858,31 kn
  • Površina: 1.700,00 m²

Agent Sanda Matošević 098/327-619  dimedia

Costabella

Atraktivan građevisnki teren 1700 m2, udaljen 100 m od mora. Teren je južnim i sjevernim dijelom uz asfaltnu cestu. 

Mogućnost obiteljske i višeobiteljske građevine.

A.1. Obiteljska i višeobiteljska gradnja

Prilikom planiranja obiteljskih ili višeobiteljskih građevina, unutar navedenih gradskih područja stambene i mješovite gradnje, koristiti sljedeće smjernice: ƒ planirati pretežito samostojeće, iznimno poluugrađene i ugrađene građevine; ƒ najmanja površina građevinske čestice: (a) samostojeće građevine iznosi 900 m2 s minimalnom širinom građevinske čestice 20 metara mjereno duž građevinskog pravca; (b) poluugrađene građevine iznosi 600 m2 s minimalnom širinom građevinske čestice 16 m mjereno duž građevinskog pravca; (c) ugrađene građevine iznosi 400 m2 s minimalnom širinom građevinske čestice 14 m mjereno duž građevinskog pravca; ƒ Dozvoljava se odstupanje površine građevne čestice do 10%, 197 PROSTORNI PLAN URE Đ ENJA GRADA RIJEKE ƒ regulacijski se pravac propisuje na udaljenosti od najmanje 6 m od osi planirane prometnice, a na udaljenosti od 9 metara, ukoliko se prometnica planira s mogućnošću odvijanja alternativnog načina prometovanja, ƒ udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6 metara s obavezom planiranja parkovnog predvrta i bez mogućnosti parkiranja u istoj zoni; ƒ Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi: za samostojeće građevine 25 %, polugrađene 30 % i ugrađene 40 %; ƒ Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi: za samostojeće građevine 0,6 poluugrađene i ugrađene Ki=0,8; ƒ najveća moguća bruto razvijena površina građevine na čestici (BRP) iznosi 600 m2; ƒ najveća dozvoljena katnost iznosi: podrum ili suteren plus tri etaže s tim da prigodom gradnje posljednje etaže ako se izvodi kao etaža stambenog potkrovlja, visina nadozida ne smije biti veća od 90 cm s krovištem u malom nagibu do maks. 23 stupnja; ƒ najveća visina vijenca mjerena od niže kote poravnatog terena u etaži prizemlja iznosi 9 metara; ƒ dozvoljava se planirati najviše 2 stana za obiteljske ili 8 stanova za višeobiteljske građevine, osim ako je riječ o rekonstrukciji ili nadogradnji postojećeg objekta kad se ne smije povećavati zatečeni broj stambenih jedinica ako je veći od 4; ƒ najmanje 40 % građevne čestice potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti; ƒ parkiranje riješiti unutar građevne čestice prema odredbama ovoga Plana; ƒ pomoćne objekte za prostore za rad, za garaže, spremišta ogrijeva i druge servisne sadržaje u službi redovnog korištenja objekta planirati u ravnini ili iza građevnog pravca, u skladu s odredbama točke 3.4.3.1.1. Opći i zajednički uvjeti gradnje na područjima neposredne provedbe Plana; ƒ pomoćni objekt može se planirati i kao samostojeći objekt, čija ukupna površina ne smije biti veća od 20 % površine prizemne etaže; ƒ objekt građen kao pomoćni ne može se naknadno prenamjeniti u stambeni; ƒ najmanja udaljenost gradivog dijela građevne čestice od ruba građevne čestice iznosi 5 m; ƒ nije moguće planirati poslovne sadržaje u prizemlju građevina; ƒ ograde se s ulične strane mogu planirati od kamena, opeke, betona, metala ili drveta-u skladu s lokalnim uvjetima i do najviše 1,8. Ograde prema susjednim česticama izvode se iz navedenih materijala, ali i kao zelene ograde-živice, u visini do 1,8 metra. Ograda se može izvesti kao puna u visini do najviše 1.0 m.Ostali podaci

  • Orijentacija: Jug
  • Udaljenost od mora: 100 m
  • Prijevoz: Autobus+Automobil

Prikazane cijene u Kn su okvirne i izračunate su na osnovu cijene u Eurima i srednjeg tečaja HNB u tekućem danu.