Posredovanje

Posredovanje pri nakupu, prodaji in menjavi vseh vrst nepremičnin

Prodaja nepremičnine - Storitev posredovanja zajema celoten proces, ki se nanaša na prodajo vaše nepremičnine. V kolikor ste zainteresirani za storitev posredovanja pri prodaji, agent pride na ogled in fotografira vašo nepremičnino, opravljamo vpogled v celotno dokumentacijo, ter preverjanje le-te v zemljiških knjigah pristojnega Občinskega sodišča, svetujemo vam glede stanja na tržišču, ki je relevantno za oblikovanje cene in glede predstavitve nepremičnine, pripeljemo na ogled potencialne kupce, pogajamo o pogojih prodaje s skrbnostjo dobrega gospodarja, vse v okviru zakonskih možnosti. Priskrbimo originalni zk izpisek na dan sestavljanja pogodbe. Nepremičnina se oglašuje na spletnih straneh agencije, naših in tujih portalih v več jezikih in prek neposrednega stika. Odvetniška pisarna, s katero sodelujemo, sestavlja predpogodbo oziroma prodajno pogodbo za nepremičnino. V kolikor želite storitev agencijskega posredovanja pri prodaji svoje nepremičnine, v tem primeru ste Nalogodajalec in ste obvezni plačati agencijsko provizijo od kupoprodajne cene nepremičnine.

Nakup nepremičnine
– V kolikor želite, da za vas posredujemo pri nakupu nepremičnine, nas bodisi pokličite, bodisi izpolnite obrazec na portalu, oz. nam pošljite povpraševanje s podatki o željeni nepremičnini in se bomo potrudili, da najdemo nepremičnino, ki ustreza vašim kriterijem. V zvezi z najdeno nepremičnino vas bomo zastopali, ter skrbeli o vaših interesih, skladno s pravili stroke. Agencijska provizija se plača pri podpisovanju predpogodbe oziroma kupoprodajne pogodbe. Agencija bo za vas dogovarjala pregled nepremičnine, pogajala okrog cene, naredila vknjižbo nepremičnine v Zemljiške knjige, uredila vso potrebno dokumentacijo za prenos režij s prodajalca na kupca in davčni upravi predložila davčno prijavo.

Menjava nepremičnine – Zajema vse vsebovano v prodaji in nakupu nepremičnine.