Energetski certifikati

Izrada energetskog certifikata, parcelacija, etažiranje i legalizacija


Energetski certifikat
- U suradnji sa ovlaštenim energetskim certifikatorom nudimo izradu energetskog certifikata koji je obavezan od 01.srpnja 2013. godine za sve nekretnine koje se stavljaju na tržište i sastavni je dio ugovora bilo da se radi o prodaji, zamjeni ili najmu.
Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku, a izdaje ga ovlaštena osoba nakon energetskog pregleda zgrade. Obvezan je za sve novoizgrađene zgrade i za sve zgrade, urede i stanove čija je bruto površina veća od 50 m2 i koji se stavljaju na tržište.

Etažiranje - Većina zgrada i kuća u Hrvatskoj nije etažirana. To se najvećim dijelom odnosi na zgrade u centru grada u kojima etažiranje nije pokrenuto ili ne postoji dogovor stanara. Nekretnine koje nisu etažirane upisane su u knjigu položenih ugovora pri zemljišno knjižnom sudu. No, EU ne poznaje naziv knjiga položenih ugovora te će do 01.01.2012. za sve objekte koji nisu etažirani biti će obavezan postupak etažiranja ili povezivanja KPU sa glavnom knjigom. Etažiranje predstavlja postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo nad nekretninom. Stan ili kuća koji su upisani kao etažno vlasništvo također predstavljaju bolju nekretninu za dobivanje većeg iznosa kredita. Pri postupku je neophodno da svi suvlasnici daju svoj pismeni pristanak na etažiranje, bez čega nije moguće etažirati objekt. Ukoliko vam je potrebno više informacija slobodno nas kontaktirajte i mi ćemo vas uputiti na našeg vanjskog suradnika ovlaštenog za provedbu etažiranja.

Parcelacija
- je podjela ili spajanje dvije ili više katastarskih čestica, a može se raditi u građevinskom i poljoprivrednom području. unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan tog područja može se provoditi samo u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice i detaljnim planom uređenja. Ukoliko vam je potrebno više informacija slobodno nas kontaktirajte i mi ćemo vas uputiti na našeg vanjskog suradnika ovlaštenog za provedbu parcelacije.